Minecraftserver

Registrera dig

Fyll i ditt användarnamn i Minecraft och din epostadress du vill bli kontaktad på.
Du kommer få ett mail med en aktiveringskod så se till att epostadressen stämmer.
Har du några frågor? Kontakta MoS på: info@mysochspel.se

Användarnamn:

E-postadress:

Jag godkänner reglerna

Regler

  1. Jag har läst och förstått dessa regler.
  2. Jag håller mig uppdaterad för eventuella regelförändringar.
  3. Jag respekterar Mods och Andmins och följer deras angivelser.
  4. Jag uttrycker mig inte kränkande kring andra spelare och dreas insatser i spelet.
  5. Jag använder inte språk, nickname eller annat som kränker någon spelares kön, könsidentitet, ursprung, funktionsvariation, sexuella läggning eller ålder.
  6. Jag använder inte språk, utför handlingar eller annat som syftar på sexuellt våld eller övrigt våld.
  7. Jag agerar inte hotfullt eller våldsamt.
  8. Jag dödar inte en annan spelare.
  9. Jag tar inte något frånån annan spelare utan dens tillåelse.
  10. Att bryta dessa regler resulterar i varning och vid upprepade fall temporär eller permanent avstängning.